849223_bee.jpg

Sporirea si diversificarea productiei in stupina

Intensificarea (sporirea) productiei reprezinta procesul de antrenare a factorilor naturali, biologici si economici pe fondul progresului tehnic in vederea cresterii si dezvoltarii economice.

In sena larg, diversificarea productiei este procesul asimilarii in fabricate a noi produse, al perfectionarii celor existente, al aparitiei unor noi ramuri si subramuri de productie, determinat de cerintele piefei libere in conditiile progresului tehnic si stiinfific.

Diversificarea, ca latura a intensificarii productiei este una din modalitatile de rentabilizare in stuparit. Promovarea intensificarii si diversificarii apiculturii se pot realiza prin cresterea nivelului de instruire a apicultorilor, dar si prin masuri coerente privind actiunile comerciale sau intervenpe publice pentru stimularea extinderii acestor deziderate (prevederi ale strategiei sectoriale).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *