image.png

Sistemele moderne ( intensive ) de hranire a viteilor

Sistemele moderne ( intensive ) de hranire a viţeilor – au început să fie din ce în ce mai utilizate, deoarece conduc la reducerea considerabila a consumului de lapte integral din alimentaţia viţeilor, fara nici o repercursiune negativă asupra creşterii si stării de sănătate a acestora, în condiţiile utilizării tot mai frecvente a substituienţilor de lapte şi a nutreţurilor combinate de foarte bună calitate. în practică sunt întâlnite următoarele variante:

Hranirea viţeilor cu substituienti de lapte: are la bază înlocuirea laptelui integral din hrana viţeilor cu un substituient de lapte. Substituirea laptelui integral are loc cel mai devreme după prima săptămână de viaţă şi cel mai târziu la vârsta de 14 zile. Cel mai folosit substituient este laptele praf de uz animal (poate avea diferite denumiri comerciale, funcţie de producător), care conţine cea. 26 – 27 % proteine, 16 – 18 % grăsime, 44 – 57 % extractive neazotate si supernucleul proteino-vitamino-mineral. înainte de utilizare substituientul de lapte se dizolvă în apă fierbinte (la cea. 45° C ), în proporţie de 1/9 şi se administrează viţeilor, la temperaturi de 37°C – 38°C, conform unei scheme de alăptare stabilită anterior.

In vederea obţinerii unor rezultate bune este necesar ca substituientul de lapte să fie de cât mai bună calitate, cu un grad de digestibilitate cât mai ridicat şi hrănirea să fie complectată cu administrarea unui nutreţ concentrat şi a unui fan de cea mai buna calitate..

Prin acest sistem de hranire, de la vârsta de 2 săptămâni şi pâna la înţărcare (vârsta de 3 luni) se vor consuma în medie cea. 30 kg substituient de lapte sub formă de praf.

Hranirea viţeilor cu lapte integral si nutreţuri combinate tip ,,Starter”: se întâlneşte în unităţile cu efective mai mari de animale şi cu un grad ridicat de modernizare a fluxului tehnologic. Prin acest sistem viţeii vor fi hrăniţi cu lapte integral pâna la vârsta de 4 săptămâni, (perioadă în care vor consuma intre 100 1 – 160 1), concomitent administrându-li-se, în vederea complectării necesarului de hrană, şi cantităţi crescânde de nutreţ combinat tip „ starter”.

Starterul ( nutreţul combinat de pornire ) are în linii generale următoarea compoziţie chimică: proteine 22 – 25 %, grăsime 5-7 %, glucide 44 – 48 %, celuloza 5 – 8 %, calciu 1 -1,5 %, acid fosforic 1,5 – 1,8 %. Ca sortimente de furaje ce intra in componenta sa menţionam: faina de lucerna, turte de floarea soarelui, fulgi de ovaz si de porumb, glucoza, faina de peste sau carne, lapte praf degresat, premix vitamino-minerale şi antibiotice.

Având in vedere ca nutreţul combinat ( starterul ) este sărac în celuloză se va avea grijă ca încă de la vârsta de 15 – 20 zile, viţeii să fie obişnuiţi să consume fân de lucerna, trifoi sau otava. Starterul se va administra în hrana, la discreţie, pana la înţărcare, după care hrănirea se va continua cu un alt nutreţ combinat de creştere, care are o compoziţie asemănătoare amestecurilor obişnuite de concentrate.

 

Autor: Adrian Gherghina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *