633449_bees_on_brood_comb.jpg

Perspectivele apiculturii

An de an, in ultima perioada, tot mai multf tineri s-au orientat catre practicarea stuparitului, indeletnicire traditionala la romani. S-ar parea ca dupa o tranzitie buimaca, apicultura este in relansare. Strategia sectoriala in domeniul apiculturii pleaca de la studii si cercetari amanuntite privind premisele constituite dintr-un cadru organizatoric si conditii naturale favorizante. in apicultura mileniului trei din Romania, in condijiile tranzitiei de la economia centralizata la economia pietei libere, se contureaza clar trecerea de la amatorism la apicultura profesionista. imbinarea traditiei cu modernitatea se face in conditie in care sistemul de reglementari din apicultura romaneasca este in mod sistematic corelat cu cerintele integrarii in Uniunea Europeana.

Ea este practicata, in prezent, de locuitori de diverse categorii socio-profesionale si vSrate, fiind considerata un domeniu de interes national. Productia de bunuri materiale realizata in apicultura se situeaza in jurul valorii de 1-1,5% din productia zootehnicS, insa avantajele care rezulta din actiunea de polenizare dirijata a culturilor agro-pomicole cu albine sunt cu mult mai importante. intrucat stuparituI este departe de a fi atina posi-bilitStile maxime de dezvoltare, sunt stabilite unele masuri de strategie sectoriala la nivel national, structurate in concordanta cu tendintele europene si mondiale. Aplicarea consecventa si cu fermitate a acestor masuri, unele stipulate printr-o lege – Legea apiculturii, din 1998 – poate atenua, pentru sectorul apicol, conjunctura nefavorabila cauzata de cSderea economica dramatica inregistrata din 1990, pentru a se putea revigora aceasta preocupare cu importanta economics, ecologies si sociala considerabila.

Printre cele mai importante obiective ale sectorului apicol romanesc sunt mecanizarea lucrarilor de volum si modernizarea echipamentului din apicultura. Accentul se pune in prezent pe intensificarea si diversificarea productiei, cresterea septelului si a performantelor bio-logice si productive, pe asigurarea calitatfi productiei si pe armonizarea legislatiei autohtone din domeniu cu reglementarile Uniunii Europene, in vederea aderarii spe-rate in 2007. Motivatii de natura economica, in principal cresterea competitivitatii vor spori procesul de concen-trare. Strategia sectoriala si programele nationale tre-buie sa se bazeze in consecinta pe interpretari corecte de date si situatii reale, pentru a demonstra ca apicultura corespunde reglementarilor comunitare. Tranafor-marile caracteristice economiei de piata modeleaza acest sector arxootehniei incepand cu anul 1990, ele-mentele structurii sale bazale fiind in cura de definire, clarificare si obtinere a identitatii specifice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *