1390555_stallion

Formele selectiei cabalinelor

In functie de scopul urmarit in ameliorarea unor insusiri sau caractere In populatie, folosim una din formele selectiei, astfel: selectia directional progresiva se aplica in vederea sporirii potentialului productiv (ca forta, viteza si rezistenta), cresterea indicilor de fecunditate si natalitate s.a.; selectia directional regresiva in scopul promovarii unor insusiri cum sunt precocitatea , reducerea consumului specific, corectarea defectelor de aplomb, scaderea taliei la ,,ponei de apartament’’ s.a.; selectia stabilizatoare are aplicabilitate pentru un numar redus de insusiri, cum sunt constitutia, temperamentul sau rezistenta fata de conditiile de mediu s.a. care ne satisfac la unele rase (Ardenez, Nonius etc.), iar selectia disruptiva se foloseste in cazul cand urmarim crearea in cadrul unei rase a unor tipuri sau varietati deosebite sub raport valoric a uneia sau mai multor insusiri, cum a fost cazul celor doua subvarietati de Nonius mare si mic, sau al tipurilor usoare si masive din cadrul unor rase (trapasi).

Indiferent de forma selectiei aplicate, in alegerea indivizilor pentru reproductie trebuie sa stabilim valoarea de ameliorare generala si speciala a acestora, elemente care conditioneaza programarea si folosirea lor la reproductie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *