Ordinul privind modificarea normelor metodologice

micul-fermier Parlamentul Romaniei a aprobat si a publicat in Monitorul Oficial o lege conform careia:

Beneficiaza de renta viagera agricola si persoana pensionata pe caz de boala, gradele I si II care chiar daca nu a implinit varsta de 62 de ani isi dovedeste incapcitatea de a munci cu decizie de la comisia de expertiza medicala, pe care o prezenta in fiecare an la vizarea carnetului de rentier, cu exceptia celei care reprezinta o categorie de persoane care nu mai sunt supuse examenului anual iar in decizie se consemneaza si se instraineaza de acte printre vii, arendeaza terenuri agricole extravilane aflate in proprietate sau incheie cord cu investitorul.

Persoanele care solicita renta viagera agricola pot sa depuna personal ori prin mandatar la orice birou judetean o cerere, insotita de urmatoarele documente:

– copie de pe actul de identitate al solicitantului

– copie dupa actul de instrainare autentificat sau dupa caz dupa titlul de proprietate al arendatorului si de pe contractul de arendare incheiat cu respectarea prevederilor legii arendarii, cu modificarile si completarile ulterioare sau copie de pe acordul incheiat cu investitorul, inregistrat la comisia judeteana de fond funciar

– copia de pe decizia de la comisia de expertiza medicala, pentru solicitantii pensionati pe caz de boala.

In termen de maximum 30 de zile, Oficiul nationl propune spre aprobare documentatia primita de la birourile judetene, urmand ca dupa solutionare sa comunice solicitantului si birourilor judetene daca cererea a fost aprobata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *