Modificarea legii cooperatiei agricole

5fermier Parlamentul Romaniei a adoptat o hotarare prin care s-a modificat legea cooperatiei agricole. Conforma acesteia se adopta legea cu numarul 566 din anul 2004, cu modificarie si completarile ulterioare dupa cum urmeaza:

Cooperativa agricola este o asociatie autonoma de persoane fizice si agricole dupa caz, persoana juridica de drept privat, constituita pe baza consimtamantului liber exprimat de catre ambele parti, in scopul promovarii interesului membrilor cooperatori, in conformitate cu principiile cooperatiste, a implementarii politicilor agricole de stimulare a asocierii producatorilor din domeniu, care se organizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi. Acesta este articolul cu numarul 2, modificat in anul 2011.

Articolul cu numarul 65 modificat a fost prezentat si el in Monitorul Oficial al Romaniei si se gaseste sub forma:

Adunarea generala este organul de conducere si este formata din totalitatea membrilor cooperatori din asociatia respectiva. Prin acest statut se pot stabili atributiile, modul de functionare al adunarii generale si modul de desemnare al delegatiilor persoanelor juridice cooperatoare, norma de reprezentare si principiul potrivit caruia fiecare cooperator membru are dreptul la un vot.

Articolul 70 din legea cu numarul 566/2004 prezinta urmatoarele modificari: Uniunea Centrala a Cooperativelor Agricole este o organizatie profesionala, reprezentativa la nivel national, non profit, cu personalitate juridica si apolitica.

Legea fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei, republicat in Constitutia Romaniei in anul 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *