Legea privind impadurirea terenurilor degradate

fermier (1) Ministerul Agriculturii, al Padurilor si al Dezvoltarii Rurale a emis o ordonanta de urgenta in anul 2010 cu privire la impadurirea terenurilor degradate de pe suprafata Romaniei. Legea prevede:

Acestor prevederi sunt supuse terenurile degradate, indiferent de forma de proprietate a lor, care pot fi ameliorate prin lucrari de impadurire, in vederea protejarii solului, a refacerii echilibrului hidrologic si a imbunatatirii conditiilor de mediu. De asemenea, inventarierea terenurilor care fac parte din aceasta lege se va face de catre o comisie speciala, cu respectarea prevederilor regulamentului privind stabilirea grupurilor de terenuri care intra in perimetrul de ameliorare, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea permietrelor de ameliorare, care se aproba prin hotararea Guvernului Romaniei in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoarea a prezentei legi.

Identificarea, delimitarea si constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localitatilor se vor face de catre o comisie bine stabilita, prin ordin al prefectului, la propunerea directorului executiv al Directiei pentru Aricultura si Dezvoltare Rurala. Aceasta comisie se va constitui in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei legi si este formata din:

-primarul comunei

-reprezentantul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala

-reprezentantul oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara

-reprezentantul oficiului judetean de studii pedologice si agricole

-reprezentantul inspectoratului judetean de regim silvic si de vanatoare

-reprezentantul agentiei judetene pentru protectia mediului

-reprezentantul Directiei Silvice sau al structurii silvice de rang superior

-reprezentantul sectorului de imbunatatiri funciare la nivel local

-reprezentantul subunitatilor de cercetare si proiectare in domeniu

-specialisti din Ministerul Mediului si al Padurilor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *