Legea privind camerele pentru agricultura

fermier-grau Aceasta lege a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei la data de 7 ianuarie 2011. Conform acesteia, se stabileste modul de organizare si functionare a camerelor pentru agricultura, sivicultura si dezvoltare rurala, zonale, judetene, regionale si a Camerei Agricole Nationale, numit in

continuare Camera Agricola.

Infiintarea camerelor agricole au ca scop infaptuirea obiectivelor fundamentale din zonele rurale inscrise in Agenda Lisabona: competivitatea, ameliorarea terenurilor agricole si forestiere, rolul primordial al agromediului in dezvoltarea durabila a zonelor rurale si cresterea calitatii vietii in zonele rurale. Camerele agricole sunt instititutii de utilitate publica, nonprofit, cu personalitate juridica, create in scopul de a reprezenta, promova si ocroti interesele agriculturii, zootehniei si siviculturii cu toate ramurile lor, precum si pentru a contribui prin toate mijloacele la sporirea productiei tuturor ramurilor agricole, zootehnice si silvice, denumite in continuare domenii ale agriculturii si conexe.

Functionarea camerelor agricole raspunde obiectivului de descentralizare a administratiei publice centrale prin infiintarea unei asociatii nationale de structuri autonome agricole, ce promoveaza interesul public general prin actiune la nivel local si prin integrarea in specificul zonal in procesul de elaborare a politicilor diferentiate pe tipuri de agricultura.

Camerele agricole au rol semnificativ si reprezinta principala cale de dialog al autoritatii publice centrale cu competente in domeniul agriculturii si conexe, precum si a celorlalte autoritati si institutii ale administratiei publice locale si centrale, pe domeniile de competenta. De asemene, camerele agricole pot infiinta societati comerciale potrivit legislatiei in vigoare, certificate si atestate conform legii.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *