Legea pajistilor

693453_vendedor_de_quesos_de_cabra__3 Legea 214 din anul 2011 prezinta organizarea, administrarea si exploatarea pajitilor de pe suprafata Romaniei. In consecinta, Parlamentul Romaniei dispune:

Sunt supuse regimului de organizare, administrare si exploatare, urmatoarele tipuri de pajisti:

-pajistile care sunt in proprietatea publica si privata a statului, cele urbane si rurale care fac parte din proprietatea statului si care sunt in administrarea consiliilor locale urbane.

-pajistile care se gasesc in indiviziune, fie prin lege, fie prin efectul actului de proprietate

-pajistile amplasate pe orice fel de teren din zonele montane sau cele situate in zonele inundabile ale raului sau in Lunca Dunarii

-pajistile care sunt in proprietatea privata a comunelor si oraselor, cele provenite din fostele islazuri comunale si transmise unitatilor agricole de stat

-alte suprafete de pajisti care sunt proprietate privata.

In baza acestei legi tara noastra se asigura ca suprafetele declarate ca pajisti in anul 2007 sunt in continuare utilizate pentru cresterea animalelor si pentru producerea de furaje. De asemenea, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta pentru mentinerea, intretinerea si utilizarea pajistilor. Toate aceste pajisti nu se vor instraina, nu se pot imparti si nu pot fi grevate de nici undrept legal sau personal si nu li se va schimba categoria de folosinta. La aceste prevederi fac exceptie pajistile care prin degradare sau poluare si-au pierdut total sau partial capacitatea de productie. De asemenea, proprietarul nu poate fi schimbat niciodata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *