Gestionarea fondurilor comunitare

micul-fermier Aceasta lege a fost adoptata sub forma unei ordonante de urgenta din anul 2011 din cuza mentinerii crizei economice financiare din Romania, care a afectat si afecteaza in continuare sectorul agricol, fiind neaparata nevoie

de redresare economica si tinand cont de lipsa de lichiditati ale operatorilor economici.

Legea prevede ca formele de stat se achita beneficiarilor in conturi distincte deschise pentru acestia la Trezoreria Statului. Aceste sume incasate in cont vor fi folosite de catre beneficiari astfel:

-pentru achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente ale acestora

-pentru achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si catre celelalte bugete, iar sumele ramase disponibile pot fi virate in conturile deschise la institutiile de credit ori pot fi utilizate pentru efectuarea unor prati la anumiti furnizori sau creditori cu conturi deschise la Trezoreria Statului ori la institutii de credit, cu conditia ca asupra conturilor respective sa nu fi fost infiintata poprire prin titluri executorii.

Institutiile publice care platesc formele de ajutor de stat catre beneficiarii care si-au cesionat drepturile de incasat, vor solicita organelor fiscale competente, eliberarea certificatelor de atestare fiscala, privin Codul de Procedura Fiscala, cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de efectuarea platii. In acest caz eliberarea certificatului de atestare fiscala nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru. In cazul in care se depaseste acest termen, veti foi obligati sa platiti si taxa de timbru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *