Aprobarea normei sanitare veterinare

1107774_woman_farmer Aceasta lege agricola fost publicata in Monitorul Oficial la data de 19 iunie 2009 si presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite urmatorul ordin:

Se aproba norma sanitara veterinara privind regulile generate de biosecuritate in exploatatiile de crestere a bovinelor, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Directiile Sanitaro Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. Autoritatea Nationala Sanitaro Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor controleaza modul de implementare si respectare a prevederile prezentului ordin. Prezenta norma stabileste regurile generale de biosecuritate pentru functionarea exploatatiilor de crestere a bovinelor. In tara noastra sistemele de crestere a bovinelor sunt urmatoarele:

– sistemul de crestere a bovinelor in exploatatiile agricole familiare, in care produsele de origine animala rezultate de la acestea sunt destinate consumului familial;

– sistemul de crestere a bovinelor in exploatatiile agricole comerciale, din care se comercializeaza pe piat unica europeana animale vii si produse de origine animala de la acestea.

Detinatorii de bovine din exploatatiile agricole industriale de crestere a bovinelor au urmatoarele obligatii:

– sa fie inregistrati sau autorizati sanitaro veterinar in conformitate cu prevederile legale in vigoare

– sa asigure asistenta veterinara specializata realizata de medicul veterinar de libera practica

– sa asigure aplicarea normelor sanitare veterinare privind popularea, protectia si bunastarea bovinelor si a programelor de supraveghere a sanatatii acestora, pastrarea evidentelor prevazute de normele sanitaro veterinare precum si aplicarea masurilor necesare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *